Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Hotel internet services

Hotel internet services

Μελέτη, εγκατάσταση, και παραμετροποίηση.

Ολοκληρωμένη λύση Wi-Fi HotSpot για ξενοδοχεία και εστιατόρια.

 

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής ξενοδοχείου, είναι οι υπηρεσίες Internet.

Με ξεχωριστή τεχνογνωσία και εμπειρία στις τηλεπικοινωνίες, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet.

 Portal σύνδεσης με προώθηση υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

 Δημιουργία διαφορετικών πακέτων σύδεσης από το ξενοδοχείο.

 Load Balancing γραμμών adls,vdsl,4G

 Ορισμός ορίων ταχύτητας λήψης/αποστολής των πελατών για την αποφυγή προβλημάτων.

 Έλεγχος επισκεψιμότητας στο ασύρματο δίκτυό.

 Δημιουργία κανόνων Firewall για την προστασία του ξενοδοχειακού δικτύου και του δικτύου των πελατών (hotspot)

 Κεντρική διαχείριση των access point.

 Εγκατάσταση μηχανισμού ελέγχου των access point με ειδοποίηση μέσω email.

 Δημιουργία & παραμετροποίηση Hotspot.

 Ανακατεύθυνση σε ιστοσελίδες επιλογής του ξενοδοχείου(website, facebook κ.λ.π)

 Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος και όλων των λειτουργιών του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 2108838360 ή στο 6973023020.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

 

* Για να απεγγραφείτε από το newsletter, εισάγετε πάλι το email σας.